Điều kiện tham gia

1. Điều kiện khách hàng là gia đình:

  •     - Khách hàng khi giới thiệu thêm 04 khách hàng mới thì đủ điều kiện trở thành KHTT VIP1
  •     - Giới thiệu 06 khách hàng là KHTT VIP2

2. Quyền lợi:

  •     - Đối với khách hàng VIP1: được miễn phí vệ sinh máy lạnh, máy giặt và giảm 15% phí sửa chữa trong thời gian 06 tháng với 02 lần bảo trì số lượng mỗi lần tối đa 03 máy.
  •     - Đối với khách hàng VIP2: được miễn phí vệ sinh máy lạnh, máy giặt và giảm 15% phí sửa chữa trong thời gian 09 tháng với 03 lần bảo trì số lượng mỗi lần tối đa 05 máy.

Danh sách khách hàng gia đình:

HỌ TÊN KH ĐỊA CHỈ MÃ SỐ KH THAM GIA
VIP I VIP II
Lê Nguyễn Kiều Oanh
BìnhThạnh V1001   20/8/2011
Nguyễn Thị Hạnh
BìnhThạnh    V2001 20/8/2011
Trần Văn An
Tân Bình
V1002   20/8/2011
Lê Thị Bích Thảo
Gò Vấp V1003   20/8/2011
Vũ Đức Dũng
Gò Vấp

 V2002 20/8/2011